back

Näitus “Väikelinna fenomen” tegeleb väikelinnades toimuva kujutamisega ja loomepõhise uurimuse reflektsiooniga. Väikelinnade kui kunstitegevuste asupaiku käsitlevat uurimust teostab Rait Rosin Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis. Kuue linna Haapsalu ja Paldiski, Valga ja Võru, Rapla ja Rakvere näitusekohtade võrdlemine seostub uurimuses sotsiaalse kunsti kaasava esteetika mudelitega. Uurimuse käigus kogutud intervjuud on osaks näitusest “Väikelinna fenomen”. Näitus keskendub väikelinna kunsti ja fenomeni uurimisele. Kunstnik leiab vastuseid küsimusele, miks on üldlevinud hoiakuks väikelinnas toimuva suhtes just skepsis ja vähem lähtutakse kaasavaid kunstipraktikaid rakendatest mõttearendustest. Eesti kunstielus esineb erisuguseid suhestumise laade, milles perifeeria mõiste pole tingimata esitatud kesksena. Perifeeria ja keskuse dialoog on mõneti kultuuriüleseks nähtuseks, milles visuaalsed ja fenomenoloogilised kirjeldused joonduvad laiemate kultuurisiseste suhtlemistavade järgi. Kunstnikud kasutavad siin positsioneerimiseks endile omistatud rolle ja võtteid. Need suhestumise mustrid on märkideks tihedatest sidemetest kunstniku ning teda ümbritseva töökeskkonna vahel.

backback


 


back