näituse vaade


põrandal hõbeteipidega Valga meri


Enne ja pärast


purkides intervjuud Paldiski, Haapsalu ja Valga elanikega
Eralõbu
Paldiski müür


Põhja sadam


Haapsalu Loomekeskuse renoveerimine Haapsalu Kunstikooli majaks    
     
      


 


back


näituse vaade

    

näituse vaade


intervjuu-film "Mahajäämus" kestus 51 min

video "Paldiski müür ja eralõbu" kestus 7 min
asukoht Haapsalu linnas
asukoht Paldiski linnas


näituse vaade

      
     

 


     


Näitus "Mahajäämus" Valga Muuseumis (juuni, 2017) käsitleb kaht näituste korraldamise kohta, mis kumbki ei ole mõeldud olema regulaarse tegevuskavaga näitusepinnaks. Paldiskis asuv Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi ja Haapsalus asunud kuid tänaseks suletud Jaani Galerii on olnud osaks nende väikelinnade elukorraldusest. Rait Rosin asetab käesoleva näitusel pearõhu kunstnike ja kunstipubliku kohtumispaikade uurimisele. Milles avaldub mahajäämus kõige ilmsemini, kas neil juhtumitel kui võrreldakse kunstitegevusi ja kunstikajastusi? Ja kas elu väikelinnades on mahajäänud nagu pealinnast paistab või on tegu kohaliku mõõtkava alahindamisega? Mõlemil juhul rajanevad vaatlused võrdusel, mille kontrastsus sõltub võrdleja vabalt valitud motiivist ja tahtest oma suhtumist väljendada. Näitusel võib näha intervjuufilmi Jaani Galeriis ja A. A. Ateljeemuuseumis näituseid korraldanud kunstnikega. Intervjuud näitusepaiku aeg ajalt külastanud Paldiski, Haapsalu linna elanikega võib kuulda helisalvestatult. Intervjuudes nähtuvad väikelinna elanikest kunstipubliku ootuste ja kunstnike ideede kattumised või lahknemised. Kui kunstnikud mõistavad oma tööde näitamist mõne suurema asukoha galeriiga võrdluses siis kunstipubliku ootused lähtuvad asukohast tulenevatest eripäradest. Linnade elanikud mõistavad tahes või tahtmata linnas parasjagu aktuaalseid probleeme kui esmaseid ja kunstinäitustel kajastuvat kui linna eluolule sekundeerivaid nähtuseid. Samuti on näitusel käsitletud kummagi merelinna merele avatus, mis saaks ja peaks neis väikelinnades viibides olema igaühele kättesaadavaks hüveks.
backback


 back